Ελληνικά Αγγλικά Ιταλικά - Υπο κατασκευή Ισπανικά - Υπο κατασκευή Γερμανικά - Υπο κατασκευή
 
Πιστοποιήσεις   Πιστοποιητικά

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ έχει εγκαταστήσει, για τη λειτουργία της σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα σειράς ISO 9000, ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας από το 2000. Το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρείας ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε από τον διεθνούς αναγνώρισης διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND και η ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ απέκτησε τα πρώτα της Πιστοποιητικά ISO 9001, το 2002. Η Διοίκηση της Εταιρείας, έκτοτε, δεσμεύεται για την τήρηση Πολιτικής Ποιότητας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρότυπο ISO 9001, το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, τους τιθέμενους και συνεχώς ανανεούμενους μετρήσιμους στόχους, πάντοτε προσαρμοσμένων στις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες της Επιχείρησης. Το Σύστημα Ποιότητας αναβαθμίζεται δυναμικά, σύμφωνα με την εξέλιξη της ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗΣ. Τα ισχύοντα Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2008 παρέχονται συνημμένα σε μορφή PDF για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Το ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της Εταιρείας είναι αυτό που αναγράφεται αναλυτικά στα Πιστοποιητικά, που ισχύουν μέχρι 31-12-2014. 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τα προϊόντα της ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗΣ ΑΒΕΕ συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και όσα προβλέπονται από τις εναρμονισμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοδεύονται με το Σήμα Πιστότητας CE. Οι μεταλλικές σχάρες και σκαλιέρες καλωδίων, τα συστήματα ενδοδαπέδιων καναλιών και στήριξης εξοπλισμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα υλικά γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας καθώς και οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πανέλων κατασκευάζονται με βάση εγκεκριμένες Τεχνικές Οδηγίες και σειρά Ποιοτικών Ελέγχων πρώτων υλών, ενδιαμέσων υλικών και τελικών ελέγχων στα παραδοτέα προϊόντα. Η εσωτερική λειτουργία των επιμέρους επιχειρησιακών δραστηριοτήτων βασίζεται στις αρχές και τεκμηριωμένες διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008, ενώ τα προϊόντα υποστηρίζονται από πιλοτικούς εργαστηριακούς ελέγχους για κάθε κύρια προδιαγραφή. Οι απαιτήσεις για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων τοποθέτησης του Σήματος Πιστότητας CE, που εκφράζει την Ευρωπαϊκή δέσμευση για την ασφάλεια του κάθε χρήστη καλύπτονται επαρκώς και η ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ τις εκφράζει μέσω της Δήλωσης Συμμόρφωσης του Κατασκευαστού, όπως προβλέπεται στην Κοινοτική Νομοθεσία. Τηρούνται, επίσης, τα Καναδικά Πρότυπα για την κατασκευή σχαρών και συναφών υλικών ΝΜΑ VE 1 – VE 2. Για περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλούμε απευθύνεστε στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας στα τηλέφωνα – φαξ – e mail της Εταιρείας μας.

Όροι χρήσης